Artikelen door

Gemeenten vrezen strop bij Omgevingswet

De decentralisaties in de zorg zadelen veel gemeenten op met structurele tekorten. Een groeiende groep gemeenten vreest hetzelfde scenario bij de in- en uitvoering van de Omgevingswet. Ze roepen de VNG op in actie te komen. Terugverdiend In het ‘Hoofdlijnenakkoord financiële afspraken stelselherziening Omgevingsrecht’ spraken rijk, IPO, VNG en de Unie van Waterschappen af dat […]

Startpagina www.omgevingsgids.nl

Bent u een particulier, bedrijf of overheid en betrokken in het omgevingsrecht? Doet u dan eens een beroep op één van onze Omgevingsgidsen. Zij nemen u graag aan de hand om maximaal hun kennis en kunde met u te delen, om zo gezamenlijk de fysieke leefomgeving te verbeteren. Omgevingsgids.nl is daarmee de startpagina voor iedereen […]

Digitaal Stelsel Omgevingswet: dit houdt het in

  Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is het stelsel van de landelijke voorziening samen met de lokale systemen van overheden. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet bouwt de landelijke voorziening. Overheden zijn verantwoordelijk voor de lokale systemen. Onderdelen van de landelijke voorziening De landelijke voorziening bestaat uit het Omgevingsloket met op de achtergrond […]

Omgevingsloket: dit houdt het in

In het Omgevingsloket komt digitale informatie over de fysieke leefomgeving samen. Iedereen kan hier informatie over de leefomgeving op één plek bekijken en direct gebruiken. Het Omgevingsloket is onderdeel van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Vijf verschillende onderdelen Het Omgevingsloket bestaat uit 5 onderdelen. Initiatiefnemers kunnen onder andere checken of ze […]

Omgevingsgids opgericht

Omgevingshuis heeft onder de naam van Omgevingsgids, in eigen beheer een unieke service formule ontwikkeld om alle gemeenten, provincies, waterschappen, maar ook het ministerie te helpen de Omgevingswet succesvol te implementeren. Met behulp van Omgevingsgids is het voor iedereen die met de Omgevingswet te maken heeft of krijgt, mogelijk online kennis en informatie te vinden […]

Aangepaste set kwaliteitscriteria VTH per 1 juli

Per 1 juli 2019 wordt de VNG Model Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht aangepast. De kwaliteitscriteria 2.1 zijn geactualiseerd en worden vervangen door de set 2.2. Deze vormen daarmee de nieuwe basis van de Model Verordening. Gevolgen voor uw gemeentelijke verordening Afhankelijk van de keuzes die u lokaal heeft gemaakt, worden de kwaliteitscriteria […]